Img banner02 2x

Privacy

Privacybeleid

(Bijgewerkt: 26 juli, 2023)

Dit Privacybeleid heeft betrekking op het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van informatie die wij verzamelen via de website van PAL-V International B.V. ("PAL-V", "wij", "onze", "ons"), www.PAL-V.com. Wat we verzamelen, hoe we het verzamelen, waarom we het verzamelen en hoe we informatie gebruiken, kunt u hieronder lezen. Als u vragen hebt over ons privacybeleid, kunt u contact opnemen met [email protected].

Gebruikersgegevens

PAL-V respecteert de privacy van onze klanten en de privacy van hun gegevens. U behoudt alle rechten op uw gegevens. Alle gebruikersgegevens die aan PAL-V worden verstrekt, worden opgeslagen op een persoonlijke en beveiligde locatie. Wij zullen uw gegevens die in ons systeem zijn geüpload niet gebruiken, verkopen of verhuren en alleen geregistreerde gebruikers van de accounthouder hebben toegang tot de geüploade gegevens.

Als u zich wilt abonneren op onze nieuwsbrief(ven), gebruiken we uw naam en e-mailadres om u de nieuwsbrief toe te sturen. U kunt ervoor kiezen om onze nieuwsbrief niet langer te ontvangen door de instructies voor afmelding in deze e-mails te volgen of u kunt contact met ons opnemen via [email protected].

Gegevensverzameling

We verzamelen de e-mailadressen en bepaalde persoonlijke informatie (naam, e-mailadres, telefoonnummer) van degenen die met ons communiceren (bijv. via e-mail of telefoon). We kunnen de volgende persoonlijke informatie van je vragen via formulieren en interactief contact, bijv. tests, scans of quizzen, en deze informatie verzamelen en verwerken:

 • Voornaam
 • Achternaam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Bedrijfsnaam
 • Thuisadres

We verzamelen ook informatie met betrekking tot welke pagina's bezoekers van onze website bezoeken of openen, waarmee we de volgende persoonlijke informatie verzamelen, verwerken en gebruiken:

 • IP-adressen
 • Geolocatie
 • Browsergegevens

We kunnen informatie over u ontvangen uit andere bronnen, waaronder openbaar beschikbare databases, en deze gegevens combineren met informatie die we al over u hebben. Dit helpt ons om onze gegevens bij te werken, uit te breiden en te analyseren, nieuwe klanten te identificeren en producten en diensten aan te bieden die interessant voor u kunnen zijn. Als je ons persoonlijke informatie over anderen geeft, of als anderen ons jouw informatie geven, zullen we die informatie alleen gebruiken voor de specifieke reden waarvoor ze aan ons is gegeven.

PAL-V kan ook bepaalde informatie van bezoekers en gebruikers verzamelen en analyseren over het gebruik van de PAL-V-site en de diensten die daarop beschikbaar zijn. De verzamelde informatie kan onder andere, maar niet uitsluitend, betrekking hebben op het verkeer op de website, de bezoekfrequentie, het type en tijdstip van transacties, het type browser en besturingssysteem, enzovoort.

We kunnen uw persoonlijke gegevens verstrekken aan bedrijven die diensten leveren om ons te helpen met onze zakelijke activiteiten, zoals live chat, marketingautomatisering, CRM of betalingsverwerking. Deze bedrijven zijn gemachtigd om uw persoonlijke gegevens alleen te gebruiken als dat nodig is om deze diensten aan ons te leveren.

Gebruik van informatie

We kunnen persoonlijke gegevens gebruiken om de door u gevraagde diensten te leveren, met inbegrip van diensten waarbij aangepaste e-mails, nieuwsbrieven, formulieren, documenten en rapporten worden weergegeven. We kunnen persoonlijke gegevens ook gebruiken voor audits, onderzoek en analyse om de PAL-V site te beheren en te verbeteren. Wij kunnen derden inschakelen om ons te helpen bij het verwerken van uw persoonlijke gegevens en wij eisen dat deze derden ons Privacybeleid en andere toepasselijke vertrouwelijkheids- en veiligheidsmaatregelen naleven. Wij kunnen persoonlijke informatie ook voor marketingdoeleinden gebruiken. We kunnen bepaalde andere van u verzamelde informatie gebruiken om technische problemen vast te stellen, de PAL-V site te beheren en de kwaliteit en het type van de geleverde diensten te verbeteren. We kunnen niet-identificeerbare en geaggregeerde statistische informatie over gebruik en volume, afgeleid van de acties van onze bezoekers, aan derden verstrekken om de waarde die we aan gebruikers leveren aan te tonen.

De informatie die we verzamelen wordt niet gedeeld met of verkocht aan andere organisaties voor commerciële doeleinden, behalve om producten of diensten te leveren waarom je hebt gevraagd, wanneer we je toestemming hebben of onder de volgende omstandigheden:

 • zoals vereist door de wet, bijvoorbeeld om te voldoen aan een dagvaarding, gerechtelijke procedure of vergelijkbaar juridisch proces
 • wanneer we in goed vertrouwen geloven dat openbaarmaking noodzakelijk is om onze rechten te beschermen, uw veiligheid of de veiligheid van anderen te beschermen, fraude te onderzoeken of te reageren op een verzoek van de overheid,
 • in bepaalde situaties kunnen we verplicht worden om persoonlijke gegevens vrij te geven als reactie op rechtmatige verzoeken van overheidsinstanties, waaronder om te voldoen aan vereisten op het gebied van nationale veiligheid of wetshandhaving,
 • Als PAL-V International B.V. betrokken is bij een fusie, overname of verkoop van alle of een deel van haar activa, wordt u via e-mail en/of een opvallend bericht op onze website op de hoogte gesteld van elke verandering in eigendom of gebruik van uw persoonlijke gegevens, evenals van de keuzes die u mogelijk hebt met betrekking tot uw persoonlijke gegevens.

Beveiliging van persoonlijke informatie

De software en systemen die we gebruiken voldoen allemaal aan de huidige regelgeving. De extra maatregelen die we nemen om je persoonlijke gegevens te beveiligen zijn onder andere:

 • Up-to-date virusscanners
 • Unieke wachtwoorden
 • Gebruik van beveiligd wachtwoordbeheer
 • Geen onbeveiligde externe harde schijven gebruiken
 • Geen gebruik van niet-beveiligde elektronische back-ups
 • Versleutelde computers van werknemers

Profilering

We maken profielen van personen die zichzelf hebben geïdentificeerd door hun e-mailadres en IP-adres op te geven. De profielen die we opbouwen bestaan uit persoonlijke en rolgebaseerde informatie en websitegedrag. De persoonlijke informatie die we van je verzamelen is informatie die je ons hebt gegeven door vragen te beantwoorden in formulieren, interactieve inhoud, bijv. tests. De reden dat we profielen maken is dat we je de juiste informatie op het juiste moment willen sturen. Naar onze mening kunnen we je het beste helpen met de uitdagingen en vragen die je naar onze website hebben gelokt door je gepersonaliseerde informatie te sturen op basis van de informatie die je ons hebt gegeven. Als u het hier niet mee eens bent, kunt u een verzoek sturen naar [email protected] om de profilering van u te stoppen.

Koppelingen naar andere websites

Onze site bevat links naar andere websites waarvan het privacybeleid kan afwijken van dat van PAL-V. Als u persoonlijke gegevens verstrekt aan een van deze sites, vallen uw gegevens onder het privacybeleid van deze sites. Wij raden u aan het privacybeleid van elke website die u bezoekt zorgvuldig te lezen.

Cookies en andere traceertechnologieën

PAL-V International B.V. en onze analytics provider gebruiken technologieën zoals cookies, beacons, tags en scripts om trends te analyseren, de website te beheren, de bewegingen van gebruikers op de website bij te houden en demografische informatie over onze gebruikers als geheel te verzamelen. We kunnen rapporten ontvangen op basis van het gebruik van deze technologieën door deze bedrijven op individuele en geaggregeerde basis.

Gebruikers kunnen het gebruik van cookies op individueel browserniveau regelen. Als u cookies weigert, kunt u nog steeds gebruikmaken van onze website, maar uw mogelijkheden om bepaalde functies of delen van onze website te gebruiken, kunnen beperkt zijn.

Analyse/logbestanden

Zoals bij de meeste websites, verzamelen we automatisch bepaalde informatie en slaan deze op in logbestanden. Deze informatie omvat internet protocol (IP)-adressen, browsertype, internetserviceprovider (ISP), verwijzende/uitgaande pagina's, besturingssysteem, datum/tijdstempel en klikstroomgegevens.

We gebruiken deze informatie, waarmee individuele gebruikers niet kunnen worden geïdentificeerd, om trends te analyseren, de site te beheren, de bewegingen van gebruikers op de site te volgen en demografische informatie te verzamelen over ons gebruikersbestand als geheel.

Sommige van deze automatisch verzamelde gegevens koppelen we aan persoonlijk identificeerbare informatie. Hierdoor kunnen we een betere ervaring bieden door de hoeveelheid gegevens te verminderen die moet worden ingevoerd bij het invullen van formulieren, het downloaden van gated content, het invullen van enquêtes, enz.

Getuigenissen

Met uw toestemming kunnen we uw getuigenis samen met uw naam plaatsen. Als u uw getuigenis wilt bijwerken of verwijderen, kunt u contact met ons opnemen via [email protected].

Privacyschild

PAL-V maakt gebruik van de Amerikaanse marketingsoftwareprogramma's ActiveCampaign en Eventbrite. ActiveCampaign en Eventbrite voldoen aan het Privacy Shield Framework tussen de EU en de VS en het Privacy Shield Framework tussen Zwitserland en de VS. Zij verbinden zich ertoe alle persoonsgegevens die zij ontvangen van landen die lid zijn van de Europese Unie (EU) en die vertrouwen op het Privacy Shield Framework, te onderwerpen aan de toepasselijke beginselen van het Framework.

Ga voor meer informatie over het Privacy Shield-programma naar https://www.privacyshield.gov/.

De Amerikaanse entiteit van ActiveCampaign heeft een aanvraag ingediend om te worden gecertificeerd in het kader van het Privacy Shield. In het geval dat u niet wilt dat uw persoonlijke gegevens in dit softwareprogramma worden opgenomen, kunt u een verzoek sturen naar [email protected].

Om hulp te krijgen van deze Amerikaanse softwareleveranciers kunnen we uw persoonlijke gegevens delen. We beperken het delen van informatie tot een minimum en delen je persoonlijke informatie alleen als dit zeer noodzakelijk is om een probleem op te lossen. Indien mogelijk zullen we de persoonlijke informatie anonimiseren.

Persoonlijke informatie inzien, bijwerken, verwijderen

Zoals beschreven in GDPR heb je een aantal rechten die we binnen 30 dagen zonder extra kosten zullen uitvoeren. U kunt gebruik maken van uw volgende rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens:

Recht op toegang tot uw persoonlijke gegevens

U kunt een verzoek indienen om toegang te krijgen tot de persoonlijke gegevens die wij van u hebben. U kunt uw verzoek sturen naar [email protected] met behulp van uw persoonlijke e-mailadres dat bij ons bekend is. Op deze manier kunnen wij u identificeren.

Recht op correctie van uw persoonlijke gegevens

U kunt verzoeken om rectificatie van uw persoonlijke gegevens die wij van u hebben. U kunt uw verzoek sturen naar [email protected] met behulp van uw persoonlijke e-mailadres dat bij ons bekend is. Op deze manier kunnen wij u identificeren.

Recht om uw persoonlijke gegevens te verwijderen

U kunt een verzoek indienen om uw persoonlijke gegevens die wij van u hebben te verwijderen. U kunt uw verzoek sturen naar [email protected] met behulp van uw persoonlijke e-mailadres dat bij ons bekend is. Op deze manier kunnen wij u identificeren.

Recht om de verwerking van uw persoonlijke gegevens te beperken

U kunt een verzoek indienen om de verwerking van uw persoonlijke gegevens die wij van u hebben te beperken. U kunt uw verzoek sturen naar [email protected] met behulp van uw persoonlijke e-mailadres dat bij ons bekend is. Op deze manier kunnen wij u identificeren.

Recht van bezwaar tegen het gebruik of de verwerking van uw persoonlijke gegevens

U kunt bezwaar maken tegen het gebruik en de verwerking van uw persoonlijke gegevens die wij van u hebben. U kunt uw verzoek sturen naar [email protected] door uw persoonlijke e-mailadres te gebruiken dat bij ons bekend is. Op deze manier kunnen wij u identificeren. U kunt ook bezwaar maken tegen het gebruik of de verwerking van uw gegevens door uw bezwaar te sturen naar "Autoriteit Persoonsgegevens" (https://autoriteitpersoonsgege..).

Toestemming voor intrekking

Als u PAL-V toestemming heeft gegeven om uw persoonlijke gegevens te gebruiken voor marketingdoeleinden, kunt u deze toestemming te allen tijde intrekken. Onderaan onze e-mailberichten staat een mogelijkheid om de toestemming in te trekken. U hoeft ons dus geen verzoek te sturen om uw toestemming in te trekken.

Onredelijke verzoeken weigeren

Wanneer er bij PAL-V verzoeken binnenkomen met betrekking tot persoonlijke informatie, vragen we individuele gebruikers om zichzelf te identificeren en de informatie die ze willen inzien, corrigeren of verwijderen, voordat we dergelijke verzoeken verwerken. We kunnen weigeren verzoeken te verwerken die onredelijk repetitief of systematisch zijn, onevenredig veel technische inspanning vereisen, de privacy van anderen in gevaar brengen of extreem onpraktisch zouden zijn (bijvoorbeeld verzoeken met betrekking tot informatie die op back-upbanden staat), of waarvoor toegang niet anderszins vereist is.

Documentatieperiode Persoonlijke informatie

We bewaren je persoonlijke gegevens zo lang als nodig is om onze diensten aan jou te leveren. Na twee jaar zullen we u vragen of u uw gegevens uit onze database wilt verwijderen, met uitzondering van de informatie die nodig is om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, geschillen te beslechten en om onze eigen verplichtingen na te komen.

Wijzigingen in dit beleid

We kunnen dit privacybeleid bijwerken om wijzigingen in onze informatiepraktijken weer te geven. Als we wezenlijke veranderingen aanbrengen, stellen we je daarvan op de hoogte via e-mail (verzonden naar het e-mailadres dat is opgegeven in je account) of door middel van een kennisgeving op deze Site voordat de verandering van kracht wordt. We raden je aan deze pagina regelmatig te bekijken voor de meest recente informatie over ons privacybeleid.

Vermoeden van wangedrag

Een vermoeden van een misstand of onregelmatigheid binnen PAL-V kan schriftelijk worden gemeld bij [email protected]. PAL-V zal de melder niet benadelen in verband met het te goeder trouw en naar behoren melden van een vermoeden van een misstand of onregelmatigheid bij de werkgever of een andere organisatie.

Vragen/Klachten

Vragen of klachten over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan [email protected] of per post aan:

PAL-V International B.V.

Baileybrugweg 13F 
4941TB Raamsdonksveer 
Nederland